Nummer 48 - november 2020
Logo Bouwen met Staal Logo Bouwen met Staal
IN DIT NUMMER VAN ARCHITECT+STAAL
Rijksarchief, ’s-Hertogenbosch • Hoofdkantoor VORM, Rotterdam • TechMed Centre, Enschede • Van Gendthallen, Amsterdam • Hoofdkantoor Van der Spek Vianen •

Herbestemmen en herwaarderen

Een van de architectonische pareltjes van
’s-Hertogenbosch, het voormalig Gebouw der Rijksarchieven, fungeert nu als eigentijds (verzamel)kantoor in een historische context. De afgewogen transformatie, onder aanvoering van Tarra architectuur & stedenbouw heeft het leegstaande Rijksmonument een verlengde economische levensduur en een cultuur-historische herwaardering opgeleverd.

lees meer >

Duurzaam, circulair, spectaculair

Vastgoedbedrijf VORM heeft half augustus haar intrek genomen in ’De Nieuwe Maaskant‘ in de Rotterdamse Schiehaven. Het monument uit 1958, vernoemd naar zijn architect Huig Maaskant, is naar ontwerp van Architektencombinatie Bos Hofman gerenoveerd en verduurzaamd voor zijn nieuwe kantoorbestemming. Om geheel in de ruimtebehoefte te voorzien, is de historische oudbouw bekroond met een ’circulaire‘ verdieping van staal en glas.

lees meer >

Kathedraal van Twente herrezen

Via een grootscheepse casco-renovatie is de historische Technohal van de Universiteit Twente omgevormd tot duurzaam onderwijs- en onderzoeksgebouw. Het multidisciplinaire Team T bereidde de herbestemming voor, met erkenning van de architectonische en culturele waarden en herkenning van de reeds geboden functionele en technische opties voor een afgewogen transformatie.

lees meer >
Vernieuwing als drijfveer
Innovatie, ’t zit in het DNA van de Van Gendthallen in Amsterdam. Bijna honderd jaar lang zijn de vijf geschakelde hallen het toneel geweest van bijzondere, soms opzienbarende innovaties in de machine-industrie. Naar verwachting eind 2022 opereert het complex als epicentrum voor pioniers in de technologie, kunsten en design. Voor de benodigde restauratie en renovatie van het leegstaande Rijksmonument kwam een team met Braaksma & Roos Architectenbureau met een concept dat evenmin gespeend is van vernieuwing.

lees meer >
Toekomstbestendig thuis
Comfortabel, vertrouwd én toekomstbestendig. Dat waren – kort weergegeven – de verwachtingen bij Van der Spek Vianen van de renovatie van haar oude hoofdkantoor. SchilderScholte architecture+ heeft hieraan beantwoord met een levendig, flexibel en bijna energieneutraal gebouw dat fungeert als herboren thuishaven voor het kantoorpersoneel en lichtend voorbeeld van circulair bouwen.

lees meer >
Aanmelden/afmelden
Reageren
Heeft u vragen of opmerkingen over de vermelde activiteiten? Mail uw reactie naar: architect@bouwenmetstaal.nl, o.v.v. Architect+Staal juni 2020.
Colofon

Architect+Staal is een kwartaaluitgave voor architecten met informatie voor het ontwerpen met staal.

Uitgave: Bouwen met Staal, Zoetermeer, juni 2020
Samenstelling: Arend Dolsma (Bouwen met Staal)
Afbeeldingen: Rijksarchief: Tarra architectuur & stedenbouw • Hoofdkantoor VORM: Wax • TechMed Center: Roos Aldershof • Van Gendthallen: Braaksma & Roos Architectenbureau • Hoofdkantoor Van der Spek Vianen: Ronald Tilleman

Productie: Jargo Design


Louis Braillelaan 80 • 2719 EK Zoetermeer • 2700 AD Zoetermeer • T +31(0)88 353 12 12.
architect@bouwenmetstaal.nlwww.bouwenmetstaal.nl