Nummer 52 - december 2021
Logo Bouwen met Staal Logo Bouwen met Staal
IN DIT NUMMER VAN ARCHITECT+STAAL
Booking⋅com, Amsterdam • Verto, Arnhem • Gebouw 60, Veghel •
The Joan, Amsterdam • De Verbinding, Utrecht •

Mega duurzaam

Vergelijkingen met Silicon Valley zijn al gemaakt. Ja, het nieuwe hoofdkwartier van Booking⋅com in Amsterdam wordt inderdaad reusachtig. Momenteel staat het project te boek als een van de grootste binnenstedelijke in Europa. Op het hoofdstedelijke Oosterdokseiland krijgt de internationale internetonderneming een eigen hoofdzetel van 63.500 m² met kantoren, trainingsfaciliteiten en publieke voorzieningen. Een vernieuwde en uitgebreide parkeergarage en een heus woongebouw brengt het totaaloppervlakte van de campus op 72.500 m². Dat alles naar ontwerp van UNStudio. Maar behalve omvangrijk is het project ook groot(s) in duurzaamheid.

lees meer >

Nieuwe ‘wederopbouw’ met toegevoegde waarde

Gebouwd in 1960 als tijdelijk gemeentehuis, daarna jarenlang het domein van ateliers en werkplaatsen, en nu is Gebouw Verto herbouwd voor een nieuwe woonfunctie. De oorspronkelijke stalen draagconstructie, gevels en dak hebben plaatsgemaakt voor hedendaagse stalen varianten, maar dan wel geheel naar de oorspronkelijke ontwerpuitgangspunten. Hierdoor ademt de nieuwbouw het DNA van het vroegere wederopbouwpand en voegt tegelijkertijd functionaliteit en vitaliteit toe aan de naoorlogse binnenstad van Arnhem. Transformatie-ontwerp: V8 Architects.

lees meer >

Duurzaamheid als drijfveer

Gebouw 50, het hoofdkantoor van Vanderlande Industries, heeft er begin oktober een broertje (of zusje, zo u wilt) bij gekregen: Gebouw 60. De nieuwbouw biedt de onderneming in automatische transportsystemen niet alleen de benodigde extra kantoorruimte. De jongste telg, ruim 15.000 m² groot, voegt zich bovendien als vanzelfsprekend bij zijn grote voorganger van 19.000 m² en de overige leden van de gebouwenfamilie op de bedrijfscampus in Veghel. Bij het ontwerp van LA Ι Architecten & Ingenieurs en de uitvoering was duurzaamheid het leidmotief.

lees meer >
Wegbereider voor duurzame werkstad
Opvallend, uitnodigend, inspirerend, multifunctioneel, flexibel, gezond en bijzonder duurzaam. Met deze karakteristieken vervult kantoor- en bedrijfsverzamelgebouw The Joan I de voortrekkersrol en voorbeeldfunctie voor de verdere toekomstige bebouwing van Werkstad OverAmstel, de herontwikkeling van het bestaande Amstel Business Park in Amsterdam-Zuid. The Joan I, op dit moment in aanbouw in de oksel van de A10/A2, krijgt de beschikking over 24.000 m² kantoor-, bedrijfs- en publieksruimten. Ruim 240 parkeerplaatsen zijn voorhanden in het naburige parkeerhuis The Joan II. Het ontwerp van het gebouwenpaar komt op naam van OZ architecten.

lees meer >

De Verbinding

Dura Vermeer is hard op weg een netwerkorganisatie te worden, waarbij ontmoeten, inspireren en co-creëren centraal staan. Het nieuwe Dura Vermeer Inspiration Center aan de A2 bij Utrecht gaat daar zeker bij helpen. De nieuwbouw, naar ontwerp van Monk Architecten, vormt sinds oktober vorig jaar de centrale ‘samenwerkplek’ van medewerkers en directies van de vier werkmaatschappijen van de bouwonderneming. Relaties en andere bezoekers wacht er een gastvrij onthaal, een ‘kijkje in de keuken’ en inspiratie voor toekomstige bouwprojecten. Vandaar ook de doopnaam ‘De Verbinding’. Naast verbindend is het gebouw vooral ook de exponent van wat zijn eigenaar/gebruiker voorstaat: duurzaamheid en digitalisering.

lees meer >
Aanmelden/afmelden
Reageren
Heeft u vragen of opmerkingen over de vermelde activiteiten? Mail uw reactie naar: architect@bouwenmetstaal.nl, o.v.v. Architect+Staal december 2021.
Colofon

Architect+Staal is een kwartaaluitgave voor architecten met informatie voor het ontwerpen met staal.

Uitgave: Bouwen met Staal, Zoetermeer, december 2021
Samenstelling: Arend Dolsma (Bouwen met Staal)
Afbeeldingen: Booking.com, Amsterdam: UNStudio, © skyscrapercity • Verto, Arnhem: LAB42: V8 Architects, © Jeroen Musch • Gebouw 60, Veghel: © LA Ι Architecten & Ingenieurs • The Joan I, Amsterdam: © OZ architecten • De Verbinding, Utrecht: Monk Architecten, © Peter Cuypers

Productie: Jargo Design


Louis Braillelaan 80 • 2719 EK Zoetermeer • 2700 AD Zoetermeer • T +31(0)88 353 12 12.
architect@bouwenmetstaal.nlwww.bouwenmetstaal.nl