Nummer 54 - september 2022
Logo Bouwen met Staal Logo Bouwen met Staal
IN DIT NUMMER VAN ARCHITECT+STAAL
onderwijsgebouw Echo, Delft • woongebouw De Loods, Amsterdam • nominaties Nationale Staalprijs 2022 • schoolgebouw De Samenstroom, Hellevoetsluis • brugbedieningscentrale It Swettehûs, Leeuwarden •

Interdisciplinair en interfacultair, gezond en groen

TU Delft wil per 2030 beschikken over een compleet duurzame campus. Echo is de recent voltooide uitwerking van deze ambitie: een onderwijsgebouw met ruim 8.800 m² vloeroppervlakte voor dik 1.700 studenten van verschillende faculteiten en met verschillende studierichtingen. Van meet af aan dient de nieuwbouw berekend te zijn op divers gebruik en wijzigingen in gebruik. Daarom heeft UNStudio nadrukkelijk ingezet op maximale functionele flexibiliteit, als vanzelfsprekend gekoppeld aan gezondheid en duurzaamheid.

lees meer >

Historische reconstructie

Op het Cruquiuseiland in Amsterdam Oost heeft nieuwbouw met hergebruik van een authentieke staalconstructie geresulteerd in een gedenkwaardig saluut aan het industriële verleden van het gebied. Naar ontwerp van LEVS architecten is een bestaande loods uit 1959 gereconstrueerd voor de ‘historische’ huisvesting van acht eigentijdse loftwoningen, bijpassend genaamd ‘De Loods’.

lees meer >

Prijzenswaardig

Veertien staalbouwprojecten hebben een nominatie in de wacht gesleept voor de Nationale Staalprijs 2022. De jury, dit jaar aangevoerd door architect Sjoerd Soeters, verkoos de 14 uit een collectie van 96 inzendingen. Welke kanshebbers als winnaars uit de bus zijn gekomen, wordt verklapt tijdens de Staalbouwdag 2022, dinsdag 4 oktober a.s. in het AFAS Theater in Leusden.

lees meer >
Multifunctioneel inclusief
Multifunctionaliteit en inclusiviteit komen samen in kindcentrum ‘De Samenstroom ’ in Hellevoetsluis. Sinds augustus 2021 biedt het centrum ruimte aan twee basisscholen, een kinderdagverblijf, een medisch kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang en ‘t biedt ruim baan aan gelijke kansen voor alle kinderen. Grondslag van het onderwijsconcept van De Samenstroom is dat kinderen, ongeacht (initi ële) onderlinge verschillen in ontwikkeling, zich optimaal ontplooien in contact met andere kinderen. Vanuit dit beginsel heeft De Zwarte Hond een integraal onderwijsgebouw ontworpen, waarin (a priori) geen plaats is voor het begrenzende klaslokaal.

lees meer >

Circulair hûs van hout en staal

Ook de provinsje Fryslân heeft circulariteit hoog op de agenda staan. Over drie jaar moet Friesland ‘de meest gunstige ontwikkelregio van Nederland ’ zijn op het gebied van circulaire economie. Dat ‘t de provinciebestuurders menens is, is te zien aan de westkant van Leeuwarden. Daar, op een strategisch kruispunt van vaar-, spoor- en autowegen, is sinds mei van dit jaar It Swettehûs in bedrijf: een nieuwe brugbedieningscentrale, naar ontwerp van GEAR, die voor 100% herbruikbaar is en waarvan 40% zelfs al eerder is gebruikt.

lees meer >
Aanmelden/afmelden
Reageren
Heeft u vragen of opmerkingen over de vermelde activiteiten? Mail uw reactie naar: architect@bouwenmetstaal.nl, o.v.v. Architect+Staal september 2022.
Colofon

Architect+Staal is een kwartaaluitgave voor architecten met informatie voor het ontwerpen met staal.

Uitgave: Bouwen met Staal, Zoetermeer, september 2022
Samenstelling: Arend Dolsma (Bouwen met Staal)
Afbeeldingen: onderwijsgebouw Echo, Delft (UN Studio, © Eva Bloem) • woongebouw De Loods, Amsterdam (LEVS architecten) • nominaties Nationale Staalprijs 2022 (LEVS architecten) • schoolgebouw De Samenstroom, Hellevoetsluis (De Zwarte Hond, © Scagliolia Brakkee) • brugbedieningscentrale It Swettehûs, Leeuwarden (GEAR, © Gerard van Beek)

Productie: Jargo Design


Louis Braillelaan 80 • 2719 EK Zoetermeer • 2700 AD Zoetermeer • T +31(0)88 353 12 12.
architect@bouwenmetstaal.nlwww.bouwenmetstaal.nl