Nummer 26 - juli 2016
Logo Bouwen met Staal Logo Bouwen met Staal
IN DIT NUMMER VAN BRANDVEILIG+STAAL
BRAWESTAMAT
Zo heeft Bouwen met Staal de nieuwe tool gedoopt waarmee de ontwerper of (brandveiligheids)adviseur gratis en eenvoudig de laagdikte kan bepalen van de brandwerende bescherming van de stalen (hoofd)draagconstructie of scheidingsconstructie van het gebouw.
lees meer >

Praktijkrichtlijn brandveilige staalconstructies met sprinklers op komst

Op initiatief van de Technische Commissie Brandveiligheid van Bouwen met Staal en NOVB hebben DMGR en Efectis het concept-rapport geproduceerd waarmee de keuze van een sprinklerinstallatie in de projectpraktijk op uniforme wijze kan worden beloond met een reductie van de brandwerendheidseis voor de stalen (hoofd)draagconstructie. Publicatie van het definitieve rapport en de hierop gebaseerde richtlijn vindt plaats na afronding van overleg over de inhoudelijke afstemming met Brandweer Nederland.
lees meer >
Aanmelden/afmelden
Reageren
Heeft u vragen of opmerkingen over de vermelde activiteiten? Mail uw reactie naar: brand@bouwenmetstaal.nl, o.v.v. Brandveilig+Staal.
Klik hier om u af te melden voor deze mailinglist.
Colofon

De nieuwsbrief Brandveilig+Staal is een uitgave voor ontwerpers, bouwers en toezichthouders over brandveiligheidsaspecten van het gebruik van staal in de bouw.

Uitgave: Bouwen met Staal, Zoetermeer, juli 2016
Samenstelling: Ralph Hamerlinck en Arend Dolsma (Bouwen met Staal)
Productie: Jargo Design

Foto’s: boven: ???????????

?????????????.


Boerhaavelaan 40 • 2713 HX Zoetermeer • Postbus 190 • 2700 AD Zoetermeer • T +31(0)79 353 1277
F +31(0)79 353 1278 • brand@bouwenmetstaal.nlwww.bouwenmetstaal.nl