Nummer 27 - november 2016
Logo Bouwen met Staal Logo Bouwen met Staal
IN DIT NUMMER VAN BRANDVEILIG+STAAL
Brandveilige hallen – nieuwbouw
Bouwen met Staal heeft deze maand de webtool brandveilige hallen – nieuwbouw gelanceerd. Met de tool op brandveiligmetstaal.nl kunt u stapsgewijs (en snel) de eisen bepalen voor de brandwerendheid van de hoofddraagconstructie van de nieuwe hal, de gevels, de eventuele brandwanden en het instandhouden van vluchtroutes. De tool is geschikt voor éénlaagse gebouwen, al of niet voorzien van een tussenvloer, met een industrie-, bijeenkomst-, winkel- of sportfunctie.
lees meer >

BRAWESTAMAT

Deze gratis XLS-tool van Bouwen met Staal berekent voor u de benodigde laagdikte van brandwerende coating, plaat of spuitmortel op een stalen (hoofd)draagconstructie of scheidingsconstructie. De berekening start na invoer van de brandwerendheidseis, het type staalprofiel, de kritieke staaltemperatuur, de profielfactor en het gewenste type brandwerende bescherming.
lees meer >
Aanmelden/afmelden
Reageren
Heeft u vragen of opmerkingen over de vermelde activiteiten? Mail uw reactie naar: brand@bouwenmetstaal.nl, o.v.v. Brandveilig+Staal.
Klik hier om u af te melden voor deze mailinglist.
Colofon

De nieuwsbrief Brandveilig+Staal is een uitgave voor ontwerpers, bouwers en toezichthouders over brandveiligheidsaspecten van het gebruik van staal in de bouw.

Uitgave: Bouwen met Staal, Zoetermeer, november 2016
Samenstelling: Ralph Hamerlinck en Arend Dolsma (Bouwen met Staal)
Productie: Jargo Design

Foto boven: distributiecentrum Riviera Maison, Amsterdam (Mies Architectuur).

Boerhaavelaan 40 • 2713 HX Zoetermeer • Postbus 190 • 2700 AD Zoetermeer • T +31(0)79 353 1277
F +31(0)79 353 1278 • brand@bouwenmetstaal.nlwww.bouwenmetstaal.nl