Nummer 28 - maart 2017
Logo Bouwen met Staal Logo Bouwen met Staal
IN DIT NUMMER VAN BRANDVEILIG+STAAL
Checklist brandwerende coating op staal
De Kennisgroep Brandwerende Coating, waarin onder meer Bouwen met Staal participeert, heeft onlangs een handig hulpmiddel gepubliceerd voor de beoordeling van de kwaliteit van een brandwerende coating op (onderdelen van) de staalconstructie van een gebouw. De gratis publicatie biedt de controlepunten in alle fasen van de toepassing: ontwerp/engineering, applicatie, oplevering, ingebruikname, inspectie en onderhoud, en eigendom en beheer.
lees meer >

Gebundelde veiligheidskennis

Bent u betrokken bij de (brand)veiligheid van de gebouwde omgeving? Dan hoort u de vakboeken ‘Brand’ en ‘Leren van Instortingen’ in huis (of op kantoor) te hebben. De twee zijn gezamenlijk goed voor 328 pagina’s praktische informatie voor het voorkomen van brand of andere calamiteiten. Om u tot de aankoop te prikkelen, biedt Bouwen met Staal de twee uitgaven nu aan in één pakket tegen een aantrekkelijke bundelkorting.
lees meer >
Aanmelden/afmelden
Reageren
Heeft u vragen of opmerkingen over de vermelde activiteiten? Mail uw reactie naar: brand@bouwenmetstaal.nl, o.v.v. Brandveilig+Staal.
Klik hier om u af te melden voor deze mailinglist.
Colofon

De nieuwsbrief Brandveilig+Staal is een uitgave voor ontwerpers, bouwers en toezichthouders over brandveiligheidsaspecten van het gebruik van staal in de bouw.

Uitgave: Bouwen met Staal, Zoetermeer, maart 2017
Samenstelling: Ralph Hamerlinck en Arend Dolsma (Bouwen met Staal)
Productie: Jargo Design

Foto boven: Brandex.

Boerhaavelaan 40 • 2713 HX Zoetermeer • Postbus 190 • 2700 AD Zoetermeer • T +31(0)79 353 1277
F +31(0)79 353 1278 • brand@bouwenmetstaal.nlwww.bouwenmetstaal.nl