Nummer 29 - juli 2017
Logo Bouwen met Staal Logo Bouwen met Staal
IN DIT NUMMER VAN BRANDVEILIG+STAAL
Uniforme methode voor brandveilige staalconstructies met sprinklers gelanceerd
VEBON-NOVB sectie Sprinklertechniek en Bouwen met Staal hebben eind juni hun gezamenlijke richtlijn ‘Sprinklerinstallaties en brandwerendheid op bezwijken van staalconstructies’ gepubliceerd. De richtlijn, opgesteld door DGMR Bouw en Efectis Nederland, biedt ontwerpers, (brandveiligheids)adviseurs en toetsers een praktische en eenduidige methode voor het bepalen van (gereduceerde) brandwerendheidseis voor de stalen (hoofd)draagconstructies van gebouwen met een sprinklerinstallatie.
lees meer >

Betrouwbaarheid en effectiviteit van sprinklers bevestigd

Betrouwbaarheid: 94%, effectiviteit: 99%. Dat zijn de scores volgens het jongste, Brits onderzoek naar het functioneren van sprinklers bij brand. Tijdens de studie hebben National Fire Sprinkler Network en National Fire Chiefs Council bijna 1.800 branden in gebouwen met een sprinklerinstallatie onder de loupe genomen. De resultaten zijn in mei 2017 bekend gemaakt.
lees meer >

Brandveiligheid van veestallen nader geregeld in NEN 6060 en 6079

De brandveiligheid van veestallen krijgt een duidelijke plek in de regelgeving. Aan NEN 6060 en NEN 6079 worden binnenkort bijlagen toegevoegd voor het bepalen van de brandveiligheid van grote brandcompartimenten van een ‘lichte industriefunctie voor het bedrijfsmatig houden van dieren’. De bijlagen zijn onlangs als ontwerp door het NEN uitgebracht en tot 1 september a.s. van commentaar te voorzien.
lees meer >
Aanmelden/afmelden
Reageren
Heeft u vragen of opmerkingen over de vermelde activiteiten? Mail uw reactie naar: brand@bouwenmetstaal.nl, o.v.v. Brandveilig+Staal.
Klik hier om u af te melden voor deze mailinglist.
Colofon

De nieuwsbrief Brandveilig+Staal is een uitgave voor ontwerpers, bouwers en toezichthouders over brandveiligheidsaspecten van het gebruik van staal in de bouw.

Uitgave: Bouwen met Staal, Zoetermeer, juli 2017
Samenstelling: Ralph Hamerlinck en Arend Dolsma (Bouwen met Staal)
Productie: Jargo Design

Foto's: Meubelplein Ekkersrijt, Son en Breughel (René de Wit), Sprinkler Services, veestallen.nl.

Boerhaavelaan 40 • 2713 HX Zoetermeer • Postbus 190 • 2700 AD Zoetermeer • T +31(0)79 353 1277
F +31(0)79 353 1278 • brand@bouwenmetstaal.nlwww.bouwenmetstaal.nl