Nummer 30 – november 2017
Logo Bouwen met Staal Logo Bouwen met Staal
IN DIT NUMMER VAN BRANDVEILIG+STAAL
Herziene norm vuurbelasting verruimt opties reductie brandwerendheidseisen
De wettelijke eisen voor de brandwerendheid van (stalen) draagconstructies kunnen veelal met 30 minuten omlaag als een geringe permanente vuurbelasting wordt aangetoond. Het hiervoor benodigde rekenwerk verloopt nu een stuk eenvoudiger dankzij de onlangs herziene NEN 6090 ‘Bepaling van de vuurbelasting’.
lees meer >

Brandveilige bedrijfsgebouwen

De veranderde Bouwbesluiteisen voor de brandveiligheid van bedrijfsgebouwen roepen in de ontwerppraktijk dikwijls vragen op. Welke eisen zijn nu precies van toepassing op mijn project en hoe werk ik deze eisen adequaat uit in mijn ontwerp? De antwoorden geeft de cursus Bedrijfsgebouwen in staal, donderdag 23 november a.s. in Zoetermeer.
lees meer >

Brandstof voor (brand)preventie

Brand en instortingen. Helaas behoren ze tot de meest voorkomende calamiteiten in onze gebouwde omgeving. Hoe te voorkomen? Bouwen met Staal biedt u de informatieve ondersteuning met de vakboeken ‘Brand’ en ‘Leren van Instortingen’. De twee publicaties zijn gezamenlijk goed voor 328 pagina’s aan praktische preventie-informatie en als bundel verkrijgbaar tegen een aantrekkelijke korting.
lees meer >
Nationaal Congres Fire Safety & Science
De laatste ontwikkelingen, trends en activiteiten in Fire Safety Engineering (FSE) en brandbestrijding komen over de bühne tijdens het Nationaal Congres Fire Safety & Science, woensdag 8 en donderdag 9 november a.s. in Arnhem.
lees meer >
Aanmelden/afmelden
Reageren
Heeft u vragen of opmerkingen over de vermelde activiteiten? Mail uw reactie naar: brand@bouwenmetstaal.nl, o.v.v. Brandveilig+Staal.
Klik hier om u af te melden voor deze mailinglist.
Colofon

De nieuwsbrief Brandveilig+Staal is een uitgave voor ontwerpers, bouwers en toezichthouders over brandveiligheidsaspecten van het gebruik van staal in de bouw.

Uitgave: Bouwen met Staal, Zoetermeer, november 2017
Samenstelling: Ralph Hamerlinck en Arend Dolsma (Bouwen met Staal)
Productie: Jargo Design

Foto's: JHK Architecten, FKG Architecten Koog aan de Zaan, Bouwen met Staal, SK FireSafety Group.

Boerhaavelaan 40 • 2713 HX Zoetermeer • Postbus 190 • 2700 AD Zoetermeer • T +31(0)79 353 1277
F +31(0)79 353 1278 • brand@bouwenmetstaal.nlwww.bouwenmetstaal.nl