Nummer 31 – februari 2018
Logo Bouwen met Staal Logo Bouwen met Staal
IN DIT NUMMER VAN BRANDVEILIG+STAAL
Staal, staal-beton en brandveiligheid
Vanaf 8 maart a.s. kunt u uw kennis van brand en brandveiligheid van staal- en staal-betonconstructies bijspijkeren tijdens de gelijknamige, driedaagse cursus van Bouwen met Staal.
lees meer >

Tool kritieke temperatuur kolommen

De tool 'Bepaling kritieke staaltemperatuur kolommen bij normaalkracht en (dubbele) buiging (uitgebreid)' is nu beschikbaar in de nieuwe versie 3.3.
lees meer >

Tool kritieke temperatuur liggers

Ook voor stalen liggers biedt Bouwen met Staal een gratis XLS-tool waarmee u de kritieke temperatuur kunt bepalen. De tool berekent de kritieke temperatuur van de ligger als functie van de benuttingsgraad.
lees meer >
Tool brandwerendheid gevelkolommen
Heeft de kolom in de gevelzone een brandwerende bescherming nodig? Zo ja, aan welke zijde(n)? En in welke laagdikte(n)? U stelt 't snel vast met de XLS-tool Bepaling brandwerendheid gevelkolommen.
lees meer >
Praktijkbranden in de zorgsector gedocumenteerd
Brandonderzoeker Joost Ebus heeft de ervaringen met 24 branden in gebouwen voor de (langdurige) zorg vastgelegd in het boek 'Casuïstiek voor de zorg'.
lees meer >
Aanmelden/afmelden
Reageren
Heeft u vragen of opmerkingen over de vermelde activiteiten? Mail uw reactie naar: brand@bouwenmetstaal.nl, o.v.v. Brandveilig+Staal.
Klik hier om u af te melden voor deze mailinglist.
Colofon

De nieuwsbrief Brandveilig+Staal is een uitgave voor ontwerpers, bouwers en toezichthouders over brandveiligheidsaspecten van het gebruik van staal in de bouw.

Uitgave: Bouwen met Staal, Zoetermeer, februari 2018
Samenstelling: Ralph Hamerlinck en Arend Dolsma (Bouwen met Staal)
Productie: Jargo Design

Foto's: bouw bedrijfsgebouw The Greenery, Barendrecht (Bogaerds Architecten) • Cultuurcentrum Willemsoord, Den Helder (Van Dongen-Koschuch Architecten, foto: Allard van der Hoek) • Pop Up Luggage Space, Cruise Terminal Rotterdam (TomDavid Architecten, foto's: Ossip van Duivenbode) • kantoorgebouw The Edge, Amsterdam (PLP Architecture, foto: Helene Binit) • publicatie 'Casuïstiek voor de zorg' (Joost Ebus / De Zorg Brandveilig)

Louis Braillelaan 80 • 2719 EK Zoetermeer • Postbus 190 • 2700 AD Zoetermeer • T +31(0)88 353 12 12
F +31(0)79 353 1278 • brand@bouwenmetstaal.nlwww.bouwenmetstaal.nl