Nummer 32 – juli 2018
Logo Bouwen met Staal Logo Bouwen met Staal
IN DIT NUMMER VAN BRANDVEILIG+STAAL
Laagdikte brandwerende bescherming eenvoudig berekend
BRAWESTAMAT heet de gratis XLS-tool van Bouwen met Staal waarmee u de benodigde laagdikte berekent van brandwerende coating, plaat of spuitmortel op een stalen (hoofd)draagconstructie of scheidingsconstructie. De berekening start na invoer van de brandwerendheidseis, het type staalprofiel, de kritieke staaltemperatuur, de profielfactor en het gewenste type brandwerende bescherming.
lees meer >

Brandveiligheid gebouwen met staalconstructie en sprinklers eenduidig bepaald

Hoe bepaal je de eis voor de brandwerendheid van de stalen (hoofd)draagconstructie bij toepassing van sprinklers? En wanneer is reductie van de brandwerendheidseis vanwege de aanwezigheid van sprinklers verantwoord? De richtlijn ‘Sprinklerinstallaties en brandwerendheid op bezwijken van staalconstructies’ biedt de ontwerper en adviseur houvast.
lees meer >

Normen voor grote compartimenten nu ook geschikt voor veestallen

De twee normen voor het bepalen van de brandveiligheid van grote compartimenten – NEN 6060 en NEN 6079 – zijn toegerust met bijlagen voor (grote) veestallen.
lees meer >
Aanmelden/afmelden
Reageren
Heeft u vragen of opmerkingen over de vermelde activiteiten? Mail uw reactie naar: brand@bouwenmetstaal.nl, o.v.v. Brandveilig+Staal.
Klik hier om u af te melden voor deze mailinglist.
Colofon

De nieuwsbrief Brandveilig+Staal is een uitgave voor ontwerpers, bouwers en toezichthouders over brandveiligheidsaspecten van het gebruik van staal in de bouw.

Uitgave: Bouwen met Staal, Zoetermeer, juli 2018
Samenstelling: Ralph Hamerlinck en Arend Dolsma (Bouwen met Staal)
Productie: Jargo Design

Foto's: interieur kantoorgebouw Lely Industries, Maassluis (Consort Architects, © IMd Raadgevende Ingenieurs) • interieur Scheepvaart- en Transportcollege 2, Rotterdam (DP6, © Ossip van Duivenbode) • veestal: melkvee.nl

Louis Braillelaan 80 • 2719 EK Zoetermeer • T +31(0)88 353 12 12 •
brand@bouwenmetstaal.nlwww.bouwenmetstaal.nl