Nummer 34 – februari 2019
Logo Bouwen met Staal Logo Bouwen met Staal
IN DIT NUMMER VAN BRANDVEILIG+STAAL
Brandveiligheid staal- en staal-betonconstructies in drie kennisdagen
Brandveiligheid. Het blijft een veelomvattend aandachtsveld bij het ontwerpen en dimensioneren van staal- en staal-betonconstructies van gebouwen. Wat zijn de eisen en randvoorwaarden en welke concepten en oplossingen zijn voor handen om de (draag)constructie van het gebouw op een economische manier brandveilig te maken? Die vragen kunt u zelf (nog beter) beantwoorden na deelname aan de driedaagse cursus ‘Brand en brandveiligheid van staal- en staal-betonconstructies’ van Bouwen met Staal. De eerste cursusdag is 14 maart a.s.
lees meer >

Vindmachine

Op zoek naar producten voor brandwerende stalen puien? De gratis webtool Stalen puien op brandveiligmetstaal.nl helpt u bij een vlotte en gerichte verkenning en keuze van de geschikte kandidaten. De tool ontsluit op een eenduidige en overzichtelijke manier alle relevante informatie over de brand- en rookwerendheid van een breed assortiment aan producten voor brandwerende gevels, wanden, ramen en deuren.
lees meer >

After Grenfell

De eerste sessie op donderdag 7 maart a.s is ‘stijf uitverkocht’. Maar woensdag 20 maart kunt u nog een plekje bemachtigen bij de NEN-studiedag ‘Brandveiligheid gevels’. De bijeenkomst bij de Koninklijke Metaalunie in Nieuwegein is volledig gewijd aan het brandveilig ontwerpen, bouwen en beheren van gebouwgevels, uiteraard ook in relatie tot wat zich daarachter bevindt.
lees meer >
Aanmelden/afmelden
Reageren
Heeft u vragen of opmerkingen over de vermelde activiteiten? Mail uw reactie naar: brand@bouwenmetstaal.nl, o.v.v. Brandveilig+Staal.
Klik hier om u af te melden voor deze mailinglist.
Colofon

De nieuwsbrief Brandveilig+Staal is een uitgave voor ontwerpers, bouwers en toezichthouders over brandveiligheidsaspecten van het gebruik van staal in de bouw.

Uitgave: Bouwen met Staal, Zoetermeer, februari 2019
Samenstelling: Ralph Hamerlinck en Arend Dolsma (Bouwen met Staal)
Productie: Jargo Design

Foto's: Trainingsaccommodatie 1908 Feijenoord, Rotterdam, © Bart van Hoek Architectuurfotografie • Graafschap College, Doetinchem, © cepezed Ι Lucas van der Wee.

Louis Braillelaan 80 • 2719 EK Zoetermeer • T +31(0)88 353 12 12 •
brand@bouwenmetstaal.nlwww.bouwenmetstaal.nl