Nummer 35 – oktober 2019
Logo Bouwen met Staal Logo Bouwen met Staal
IN DIT NUMMER VAN BRANDVEILIG+STAAL
Nieuwe tools brandwerendheid verzinkt staal
Op initiatief van Zinkinfo Benelux, de brancheorganisatie voor verzinkerijen in Nederland, België en Luxemburg, heeft Bouwen met Staal vier nieuwe tools ontwikkeld waarmee u ‘in een handomdraai’ de brandwerendheid van verzinkte staalprofielen kunt vaststellen.
lees meer >

NEN-studiedag Brandveiligheid gevels

De gemeenten in ons land staan voor de opgaaf om de gebouwen binnen hun gemeentegrenzen te (laten) inventariseren en waar nodig te inspecteren op brandrisico’s bij de gevels (en daarachter). Praktisch hulpmiddel bij het opsporen en beoordelen van die risico’s is de BZK Risicotool Brandveiligheid gevels. Tijdens de NEN-studiedag, woensdag 23 oktober a.s., worden de werking, mogelijkheden en ervaringen in het gebruik van de tool uit de doeken gedaan.
lees meer >

NEN 6068 in herziening

NEN 6068, de norm voor het bepalen van de weerstand tegen branddoorslag en -overslag (WBDBO), ondergaat een gedeeltelijke herziening. Het ontwerp van de herziening is klaar. Hierop kunt u tot 1 december a.s. uw commentaar geven.
lees meer >

Scriptieprijs Brandveiligheid 2019

De IFV-VVBA-scriptieprijs brandveiligheid 2019: wie ‘m wint, blijft nog een best bewaard geheim van de jury tót 14 november a.s. Dan wordt de uitslag bekend gemaakt op het Fire Safety & Science-congres in Arnhem. Maar dat een vrouw ‘m wint, staat vast. De drie genomineerden zijn alle drie dames.
lees meer >
Aanmelden/afmelden
Reageren
Heeft u vragen of opmerkingen over de vermelde activiteiten? Mail uw reactie naar: brand@bouwenmetstaal.nl, o.v.v. Brandveilig+Staal.
Klik hier om u af te melden voor deze mailinglist.
Colofon

De nieuwsbrief Brandveilig+Staal is een uitgave voor ontwerpers, bouwers en toezichthouders over brandveiligheidsaspecten van het gebruik van staal in de bouw.

Uitgave: Bouwen met Staal, Zoetermeer, oktober 2019
Samenstelling: Ralph Hamerlinck en Arend Dolsma (Bouwen met Staal)
Productie: Jargo Design

Foto's: Luifel Stationsplein Oost, Utrecht (Ector Hoogstad Architecten, © Petra Appelhof) • Kantoorgebouw Amvest, Amsterdam (Rietveld Architects © Studio de Nooyer) • Bedrijfsgebouw ASICS, Hoofddorp (Powerhouse Company © Sebastian van Damme) • proefopstelling voor onderzoek ‘Flame Propagation Between Flat Roofing and Photovoltaic Installations’, Farah Faudzi.

Louis Braillelaan 80 • 2719 EK Zoetermeer • T +31(0)88 353 12 12 •
brand@bouwenmetstaal.nlwww.bouwenmetstaal.nl