Nummer 37 – april 2020
Logo Bouwen met Staal Logo Bouwen met Staal
IN DIT NUMMER VAN BRANDVEILIG+STAAL
BRAWESTAMAT
Bouwen met Staal introduceert versie 3.0. van BRAWESTAMAT, de gratis Excel-tool voor het berekenen van de laagdikte van een brandwerende bescherming op (onderdelen van) een stalen draag- of scheidingsconstructie.
lees meer >

Webtools weer up to date

Bouwen met Staal heeft de webtools Brandwerende coatings en Brandwerende platen/-mortel een onderhoudsbeurt gegeven en nieuwe producten toegevoegd.
lees meer >

Landelijk Operationeel Team Corona

Voor wie ‘t nog niet weet óf er meer over wil weten: sinds half maart is het Landelijk Operationeel Team Corona (LOT-C) actief. Vanuit de brandweerkazerne in Zeist levert dit team de benodigde ondersteuning bij de hulpverlening tijdens de coronacrisis.
lees meer >
Aanmelden/afmelden
Reageren
Heeft u vragen of opmerkingen over de vermelde activiteiten? Mail uw reactie naar: brand@bouwenmetstaal.nl, o.v.v. Brandveilig+Staal.
Klik hier om u af te melden voor deze mailinglist.
Colofon

De nieuwsbrief Brandveilig+Staal is een uitgave voor ontwerpers, bouwers en toezichthouders over brandveiligheidsaspecten van het gebruik van staal in de bouw.

Uitgave: Bouwen met Staal, Zoetermeer, april 2020
Samenstelling: Ralph Hamerlinck en Arend Dolsma (Bouwen met Staal)
Productie: Jargo Design

Foto's: Bedrijfsgebouw Lan Handling Technologies, Berkel-Enschot (cepezed | © Lucas van der Wee) • Kantoorgebouw Scheepswerf Slob, Papendrecht (EGM architecten, © Rob van Esch • Landelijk Operationeel Team Corona (© NOS)

Louis Braillelaan 80 • 2719 EK Zoetermeer • T +31(0)88 353 12 12 •
brand@bouwenmetstaal.nlwww.bouwenmetstaal.nl