Nummer 38 – juli 2020
Logo Bouwen met Staal Logo Bouwen met Staal
IN DIT NUMMER VAN BRANDVEILIG+STAAL
Brandveilig Bouwen met Staal
Het tweemaandelijkse vakblad Bouwen met Staal stelt haar lezers – van de architect en constructeur tot en met de toeleverancier aan de (staal)bouw – geregeld in kennis van interessante noviteiten op het gebied van brandveiligheid en staalconstructies. In de juni 2020-editie is het raak met een lijvige brandveiligheidspecial van 22 pagina’s, die vijf belangwekkende onderwerpen aankaart.
lees meer >

Inschrijving Scriptieprijs 2021 geopend

Kans op 1.200 euro prijzengeld en de mogelijkheid een presentatie te geven in de expertclass Next Generation op 25 februari 2021 aan de TU Eindhoven. Voldoende aanleiding om mee te doen aan de 2021-editie van VVBA-IFV Scriptieprijs Fire Engineering.
lees meer >

Aanbevelingen na Grenfell gepresenteerd

De Adviescommissie Toepassing en Gelijkwaardigheid Bouwvoorschriften (ATGB) heeft haar adviesrapport uitgebracht naar aanleiding van de fatale brand in de Grenfell Tower, 14 juni 2017 in Londen.
lees meer >

COVID 19 brancherichtlijn voor de brandweer

Steeds meer branches binnen de Nederlandse economie beschikken over een brancherichtlijn voor het verrichten van werkzaamheden in de 1,5 meter samenleving. Nu ook de brandweer. In opdracht van de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV) heeft Brandweer Nederland eind mei zo’n richtlijn gepubliceerd voor alle Nederlandse brandweerorganisaties.
lees meer >

Advies laadvoorzieningen parkeergarages

Brandweer Nederland heeft haar adviezen voor het plaatsen van oplaadpunten voor elektrische voertuigen in parkeergarages bijeengebracht in een nieuwe publicatie. De uitgave is vooral bedoeld voor eigenaren en exploitanten van parkeergarages.
lees meer >
Aanmelden/afmelden
Reageren
Heeft u vragen of opmerkingen over de vermelde activiteiten? Mail uw reactie naar: brand@bouwenmetstaal.nl, o.v.v. Brandveilig+Staal.
Klik hier om u af te melden voor deze mailinglist.
Colofon

De nieuwsbrief Brandveilig+Staal is een uitgave voor ontwerpers, bouwers en toezichthouders over brandveiligheidsaspecten van het gebruik van staal in de bouw.

Uitgave: Bouwen met Staal, Zoetermeer, juli 2020
Samenstelling: Ralph Hamerlinck en Arend Dolsma (Bouwen met Staal)
Productie: Jargo Design

Foto's: vakblad Bouwen met Staal (© Bouwen met Staal) • scriptieprijs (© Farah Faudzi, Universiteit Gent/University of Edinburgh) • Grenfell (© MetroCo) • brancherichtlijn
(© Brandweer Nederland) • laadvoorzieningen parkeergarages: P+R Station Zutphen
(© MoederscheimMoonen Architects)

Louis Braillelaan 80 • 2719 EK Zoetermeer • T +31(0)88 353 12 12 •
brand@bouwenmetstaal.nlwww.bouwenmetstaal.nl