Nummer 41 – september 2021
Logo Bouwen met Staal Logo Bouwen met Staal
IN DIT NUMMER VAN BRANDVEILIG+STAAL

Fire

Van het studie-/praktijkboek Brand uit 2010 is onlangs een volledig geactualiseerde, Engelstalige versie verschenen. Met de nieuwe publicatie geeft Bouwen met Staal gehoor aan de roep om Engelstalige vakinformatie voor de bouw- en brandveiligheidspraktijk en het onderwijs.

 

lees meer >

Brandveiligheid gevels

Na meerdere drukbezochte sessies in 2019 en 2020 komen NEN en BBN op dinsdagmiddag 2 november a.s. wederom met een studiedag in het teken van de brandveiligheid van gevels van gebouwen. Want na de wereldschokkende brand in de Grenfell Tower in Londen, 14 juni 2017, heeft de zorg voor brandveilige gebouwgevels, ook in Nederland, allerminst aan actueel belang ingeboet.

lees meer >

NEN 6079 langer geldig

Het NEN heeft de geldigheid van de verstekwaarden in de NEN 6079 ‘Brandveiligheid van grote compartimenten, risicobenadering’ verlengd. In de huidige norm uit 2016 staat vermeld dat de verstekwaarden voor nieuwbouw of complete vernieuwbouw van gebouwen ná 1 januari 2020 niet meer mogen worden gebruikt. Sinds 2018 wordt echter gewerkt aan een herziene NEN 6079. Zolang deze nieuwe versie nog niet is gepubliceerd, zijn de verstekwaarden in de bestaande editie (NEN 6079+C1:2016 nl) nog gewoon van toepassing.
lees meer >
Aanmelden/afmelden
Reageren
Heeft u vragen of opmerkingen over de vermelde activiteiten? Mail uw reactie naar: brand@bouwenmetstaal.nl, o.v.v. Brandveilig+Staal.
Klik hier om u af te melden voor deze mailinglist.
Colofon

De nieuwsbrief Brandveilig+Staal is een uitgave voor ontwerpers, bouwers en toezichthouders over brandveiligheidsaspecten van het gebruik van staal in de bouw.

Uitgave: Bouwen met Staal, Zoetermeer, september 2021
Samenstelling: Ralph Hamerlinck en Arend Dolsma (Bouwen met Staal)
Productie: Jargo Design

Foto’s: boek Fire: © Bouwen met Staal • TechMed Centre, Enschede: Team T, © Roos Aldershoff / Laurens Kuipers • hoofdkantoor REV’IT SPORT, Oss: cepezed, © Lucas van der Wee.

Louis Braillelaan 80 • 2719 EK Zoetermeer • T +31(0)88 353 12 12 •
brand@bouwenmetstaal.nlwww.bouwenmetstaal.nl