Nummer 42 – april 2022
Logo Bouwen met Staal Logo Bouwen met Staal
IN DIT NUMMER VAN BRANDVEILIG+STAAL

Eurocode staal bij brand, klaar voor commentaar

Het NEN heeft het ontwerp gepubliceerd van de prEN 1993-1-2. Deze norm, deel 2 in normenserie EN 1993 ofwel Eurocode 3, verstrekt de algemene regels voor het ontwerpen en berekenen van staalconstructies bij brand.

 

lees meer >

Onveilig gebruik ondermijnt vluchtveiligheid woongebouwen

Vooral het brandonveilig gebruik door (onder meer) bewoners staat het veilig ontvluchten van woongebouwen tijdens een brand in de weg. Dat concludeert de Brandweeracademie van het IFV na onderzoek in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

lees meer >

NPR voor testen brandveiligheid gevels in aantocht

Het NEN heeft het startsein gegeven voor de ontwikkeling van een Nederlandse praktijkrichtlijn voor het testen, op (middel)grote schaal, van de brandveiligheid van gevels. Aanleiding voor deze NPR is een advies van de ATGB (Adviescommissie Toepassing en Gelijkwaardigheid Bouwvoorschriften) om de risico’s van branduitbreiding via de gevels van (woon)gebouwen te beperken.
lees meer >
Aanmelden/afmelden
Reageren
Heeft u vragen of opmerkingen over de vermelde activiteiten? Mail uw reactie naar: brand@bouwenmetstaal.nl, o.v.v. Brandveilig+Staal.
Klik hier om u af te melden voor deze mailinglist.
Colofon

De nieuwsbrief Brandveilig+Staal is een uitgave voor ontwerpers, bouwers en toezichthouders over brandveiligheidsaspecten van het gebruik van staal in de bouw.

Uitgave: Bouwen met Staal, Zoetermeer, april 2022
Samenstelling: Ralph Hamerlinck en Arend Dolsma (Bouwen met Staal)
Productie: Jargo Design

Foto’s: Fenixloods I, Rotterdam: Mei Architects and planners, © Ossip van Duivenbode • woongebouw UpMountain, Amstelveen: Rijnboutt, © AKOR • Park Hoog Oostduin, Den Haag: cepezed, © Lucas van der Wee.

Louis Braillelaan 80 • 2719 EK Zoetermeer • T +31(0)88 353 12 12 •
brand@bouwenmetstaal.nlwww.bouwenmetstaal.nl