Indien u deze nieuwsbrief niet goed kunt lezen, klik dan hier.
nr. 16, augustus 2015
VEELZIJDIGFLEXIBELDUURZAAM

Energieneutraal in staal
Afgelopen maand tijdens de Demo Day Smart City & Living (onderdeel van het Startupbootcamp-programma) voor het eerst aan het publiek geïntroduceerd: de Sustainer. De Sustainer is een zeecontainer, omgebouwd tot woning door het nog piepjonge Nederlandse bedrijf Sustainer Homes. Het idee om een zeecontainer een woon- of een andere gebouwfunctie te verlenen, is niet hagelnieuw. Denk maar eens aan Woonhuis Campus in Almere, gebouwd in 1995 naar ontwerp van architect H. Slawik met zeven gestapelde zeecontainers. (zie afbeelding hieronder)Vernieuwend aan de Sustainer is dat de woning ’t kan stellen zónder stroom-, gas- en wateraansluiting. Het huis is uitgerust met windmolentjes en zonnepanelen op het dak, warmtepomp, regenwateropvang en een batterij voor opslag van stroom. De windmolen en zonnepanelen leveren gezamenlijk voldoende energie voor een gangbaar huishouden. De warmtepomp houdt, in combinatie met de hoogwaardige isolatie, het huis warm in de winter en koel in de zomer. In drinkwater wordt voorzien door regenwater op te vangen en te filteren volgens ‘duinwater’-normen. Naast duurzaam in energiegebruik is de Sustainer duurzaam in materiaalgebruik. Zowel de constructie als de afwerking zijn nagenoeg geheel uitgevoerd in staal: herbruikbaar als bouwdeel of in elk geval recyclebaar, inzetbaar bij de fabricage van nieuw staal. Bijkomend pluspunt van de containerwoning is dat je ‘m gemakkelijk en snel kunt transporteren en in principe overal kwijt kunt.


Het allereerste exemplaar van de Sustainer heeft al een eigenaar gevonden in Eneco. Het energiebedrijf gaat, in samenwerking met Sustainer Homes, de Sustainer inzetten voor het testen van de integratie van verschillende duurzame energiesystemen in één woning en de interactie daarvan met de bewoners (‘smart home’). De testresultaten kunnen Eneco waardevolle informatie opleveren voor het ontwikkelen van nieuwe energetische diensten

Meer weten over staal en duurzaamheid?

www.duurzaaminstaal.nl

   

Gratis update
duurzaam ontwerpen en
bouwen met staal

Donderdag 3 september a.s. organiseert de Technische Commissie Duurzaamheid van Bouwen met Staal, samen met gastheer Movares, het seminar Duurzaam bouwen met staal 2015. Ook dit jaar is het seminar ‘the place to be’ voor zicht en inzicht in belangrijke actuele trends en ontwikkelingen voor het duurzaam ontwerpen en bouwen met staal. Tijdens het middag-/avondprogramma op het Movares-hoofdkantoor in Utrecht ontvangt u onder meer een update over de regelgeving voor duurzame constructies (NEN-EN 15804 en NEN 15978) en over de praktijk in circulair bouwen als uitvloeisel van het bekende begrip van de circulaire economie. Ook krijgt u antwoord op de vraag hoe het (constructief) ontwerp kan bijdragen aan een gunstig milieuprofiel van een gebouw en daarmee op vermindering van de milieu-impact door bouwen en gebouwen én hoe The Edge aan de hoogste kwalificatie (vijf sterren) in BREEAM is gekomen. Dit spraakmakende kantoorverzamelgebouw van 40.000 m2 aan de Zuidas in Amsterdam ontving eind december 2014 het oplevercertificaat 'Outstanding', met een BREEAM-score van 98,36%.

U kunt het seminar gratis bijwonen na inschrijven via www.bouwenmetstaal.nl/evenementen/seminar-duurzaam-bouwen-met-staal/ Op deze pagina vindt u tevens het complete programma en reisinfo. Bij de deelname zijn de drankjes en een gezamenlijk diner inbegrepen. Het seminar is vooral bedoeld voor constructeurs, staalbouwers, adviseurs milieu/duurzaam bouwen en medewerkers bouwtoezicht, maar zeker ook interessant voor architecten, aannemers en andere belangstellenden in het duurzaam toepassen van staal in de bouw. Constructeurs die zijn aangesloten bij het Constructeursregister (Registerconstructeurs en Registerontwerpers) ontvangen bij deelname twee permanente-educatiepunten (KE/PE). Architecten kunnen de bestede seminaruren noteren als WAT-uren (permanente educatie – Wet op de Architectentitel).

  • programma, deelname-info en aanmelden

  • Foto’s: The Edge, Amsterdam (OVG Real Estate, fotografie: Ronald Tilleman). Tijdens het seminar worden de milieu- en duurzaamheidsaspecten van het gebouw uit de doeken gedaan door Edwin van Eeckhoven en Lizette van Zuilen van C2N.
Opgeven/afmelden

Reageren
Heeft u vragen of opmerkingen over de vermelde activiteiten? Mail uw reactie naar: duurzaam@bouwenmetstaal.nl, o.v.v. Duurzaam + Staal,
nr. 16, augustus 2015.

Colofon
Duurzaamheid+staal. Nieuwsbrief voor opdrachtgevers, ontwerpers en adviseurs. Uitgave: Bouwen met Staal, Zoetermeer, nr. 16, augustus 2015.
Samenstelling: Jan-Pieter den Hollander en Arend Dolsma (Bouwen met Staal)
Productie: JARGO design

Bouwen met Staal • Postbus 190 • 2700 AD Zoetermeer • T +31(0)79 353 1277 • F +31(0)79 353 1278,
duurzaam@bouwenmetstaal.nlwww.bouwenmetstaal.nl

De inhoud van deze publicatie is zorgvuldig en naar beste weten samengesteld. De samenstellers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die zijn gebaseerd op de geboden informatie.