Nummer 18 - februari 2016
Logo Bouwen met Staal Logo Bouwen met Staal
IN DIT NUMMER VAN DUURZAAM+STAAL

Rekentool carbon footprint transport gepubliceerd

Bouwen met Staal introduceert de rekentool ‘carbon footprint transport’. Deze tool op www.dutchhall.nl berekent – gratis – hoeveel CO2 vrijkomt bij het vervoer van een staalconstructie(deel) vanaf het staalconstructiebedrijf naar de bouwlocatie. Vooral voor staalbouwers is de tool een handig hulpmiddel om snel na te gaan welke transportwijze het meest milieuvriendelijk uitpakt voor de levering van hun geprefabriceerde producten.
lees meer >
Waardering voor ‘groen’ staal
Wie kiest voor bouwen met staal, kiest voor duurzaamheid. En zo’n keuze verdient alle lof. Bouwen met Staal levert die waardering via de Nationale Duurzaamheidsprijs Staal 2016.
lees meer >
Dát zouden meer bedrijven moeten doen
Het komt (helaas) nog niet al te vaak voor dat leveranciers of producenten van stalen bouwproducten de kenmerken en prestaties van hun producten op het gebied van duurzaamheid en milieuvriendelijkheid laten toetsen, om zo de klant te ondersteunen bij een duurzame productkeuze. Een uitzondering vormen Jansen en ODS met hun stalen renovatieramen en vliesgevels.
lees meer >
Aanmelden/afmelden
Reageren
Heeft u vragen of opmerkingen over de vermelde activiteiten? Mail uw reactie naar: duurzaam@bouwenmetstaal.nl, o.v.v. Duurzaam+Staal.
Klik hier om u af te melden voor deze mailinglist.
Colofon
Duurzaam+Staal is een nieuwsbrief voor opdrachtgevers, ontwerpers en adviseurs.

Uitgave: Bouwen met Staal, Zoetermeer, februari 2016
Samenstelling: Jan-Pieter den Hollander en Arend Dolsma (Bouwen met Staal)
Productie: Jargo Design
Foto’s:
• boven: transport stalen spanten Hortus Botanicus, Leiden (Architektenburo Veldman | Rietbroek | Smit);
• midden: staalconstructie onderwijsgebouw IPC Technovium, Nijmegen (AGS Architecten)
• onder: DUBO-keur (NIBE).

Boerhaavelaan 40 • 2713 HX Zoetermeer • Postbus 190 • 2700 AD Zoetermeer • T +31(0)79 353 1277
duurzaam@bouwenmetstaal.nlwww.bouwenmetstaal.nl